Zgromadzenie Walne Wyborcze

5 grudnia 2022r. odbyło się Zgromadzenie Walne wyborcze. Podczas spotkania podsumowaliśmy wraz z naszymi organizacjami członkowskimi działalność Sejmiku w latach 2019-2022 oraz wspólnie wyznaczyliśmy kierunek działania na najbliższy czas. Bardzo nam miło, że sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie – to daje dużą motywację do tego, by dalej działać! Po jednomyślnym udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi, wybrano […]

7. Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

7. Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami ma na celu promowanie aktywnych i pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności. Przede wszystkim jednak chcemy po raz kolejny stworzyć czas i miejsce do wypowiedzenia się w kwestiach dotyczących polityki społecznej na rzecz tej grupy, znalezienia wspólnego głosu w bieżących sprawach, zachęty do podejmowania działań rzeczniczych i strażniczych na rzecz naszego środowiska. To już siódma edycja […]

Konkurs „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem 2022”

Serdecznie zapraszamy organizacje/instytucje do udziału w konkursie „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem”, który ma na celu promowanie działań w sposób najpełniejszy realizujących postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone działania zrealizowane przez instytucje i organy publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne na terenie województwa podlaskiego w okresie od 25 października 2012 roku do […]

Aktualnie realizowane projekty przez PFRON Oddział Podlaski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem działalności PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbałość o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych, mających na celu likwidację barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnościami napotykają w obszarze społecznym i […]

Pomoc uchodźcom z Ukrainy ze szczególnymi potrzebami

Z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy codziennie kierują się do Polski dziesiątki tysięcy uchodźczyń i uchodźców. Z myślą o ich szczególnych potrzebach Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) publikuje tabelę: https://docs.google.com/…/138S99EpmqJSR4R…/edit…do której każda organizacja pozarządowa z całej Polski, instytucja, firma, grupa inicjatywna, a także osoba prywatna może wpisywać rodzaj wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić. Wśród najpilniejszych potrzeb są m.in.: nocleg […]

O niepełnosprawności, kulturze, sporcie i turystyce. Konwent w Osmoli za nami

W Pustelnia Sękalik we wsi Osmola, 14 września 2020 r. odbył się pierwszy z tegorocznych konwentów. Do szkoleniowej stodoły zjechały osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie, organizacje społeczne, sojusznicy osób z niepełnosprawnościami. Tym razem spotkaliśmy się wokół art. 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, czyli tematu kultury, turystyki, sportu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej […]

Białostockie Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami ma zaszczyt zaprosić na Białostockie Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami poświęcone wymianie doświadczeń samorządu, białostockiego III sektora i podmiotów wspierających środowisko osób z niepełnosprawnościami. Forum odbędzie się 25 listopada 2019 roku w Kawiarni „W Starym Kinie”, ul. Świętego Rocha 23, w godzinach 11:00 – 14:00 Białostockie Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizowane jest w ramach […]

II Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami już wkrótce

Zapraszamy na II SUWALSKI KONWENT OSÓB Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI „NIEZALEŻNI I AKTYWNI OBYWATELE I OBYWATELKI” Kiedy? Suwałki, 11 października 2019 r. Gdzie? Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa “Bajka”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 16-402 Suwałki ORGANIZATORZY: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów PROGRAM 12:00 – 12:30 Rejestracja gości 12:30 – 12:40 Otwarcie II Suwalskiego Konwentu Osób z Niepełnoprawnościami 12:40 – […]

W Siemiatyczach o aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami

Pierwszy Konwent subregionalny już za nami. Spotkaliśmy się 20 września w Siemiatyczach. Współrganizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. W spotkaniu wzięli udział m.in. osoby dotknięte problemem niepełnosprawności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także liczna reprezentacja jednostek organizacyjnych Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Siemiatycze z […]