Włączamy dostępność – dostępność łączy!

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 6 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Białegostoku do prowadzenia działań w obszarze realizacji działań bieżących i rzeczniczych oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Reprezentanci wybranych organizacji pozarządowych uczestniczyli w 60h szkoleń dotyczących dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. Każda z organizacji biorących udział w projekcie otrzymała również wsparcie szkoleniowe i indywidualne w formie mentoringu oraz doradztwa dostępnościowego.

Organizacje, które wzięły udział w projekcie:

  • Fundacja Aktywizacja – Oddział w Białymstoku
  • Fundacja Oswoić Świat
  • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
  • Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Chirurgii
  • Polski Związek Niewidomych – Okręg Podlaski

Podczas spotkań został opracowany przez uczestników Standard Dostępności Wydarzeń, którego konsultacje oraz jednoczesne upowszechnienie nastąpiło m.in. podczas konferencji.

Konferencja „“Włączamy dostępność – dostępność łączy” Białostockie Forum Dostępności” odbyła się 10 grudnia 2021r. Podczas Białostockiego Forum Dostępności wystąpili przedstawiciele i przedstawicielki różnych podmiotów – uczelni, samorządów i organizacji pozarządowych. Występujący podczas wydarzenia eksperci dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem na temat wdrażania dostępności w różnych sferach ich działalności.

Opracowany w projekcie Przewodnik dla organizacji pozarządowych do dostępnych i włączających wydarzeń znajdziecie Państwo w załączniku poniżej :