O nas

Misja, cele, zadania

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami działa od 2016 roku jako związek stowarzyszeń. Zrzeszamy obecnie 19 organizacji pozarządowych statutowo działających w obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest integracja i wspieranie podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim w ramach sieci skoordynowanej współpracy.

Nasze organizacje członkowskie na co dzień czynnie włączają się w tworzenie oraz realizację polityk publicznych, od wielu lat utrzymując dialog z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi jednostkami administracji publicznej. Nierzadko w ich szeregach działają same osoby z niepełnosprawnościami. Stąd nasze przekonanie o wyjątkowej wartości wiedzy i doświadczeń Sejmiku, które angażujemy w zmianę sytuacji tej grupy oraz jej otoczenia w naszym regionie i kraju. 

Informacje rejestrowe

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami został wpisany 22 marca 2017 roku do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000668667.

Do rozliczeń wykorzystywany jest NIP 542-32-71-789 oraz REGON 366855809

Poznaj także: