Nasze organizacje

Centrum na Wschodzie MIG-iem Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym

Podlaska Fundacja Rozwoju Chirurgii

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Michałowo”