Szkoła Skutecznego Wsparcia

Szkoła Skutecznego Wsparcia to program wzmacniania kompetencji kadry, wolontariuszy i opiekunów na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku.

Czas realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2018 

Zadanie ma na celu zwiększenie potencjału i skuteczności organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku. W jego ramach zostanie zorganizowana cykl szkoleń pn. Szkoła Skutecznego Wsparcia, w ramach którego 30 osób zaangażowanych w rehabilitację osób z niepełnosprawnościami (opiekunów, kadry i wolontariuszy) zdobędzie wiedzę i umiejętności z obszaru funkcjonowania prawno-społecznego niepełnosprawności, m.in. wsparcia w zatrudnianiu, opieki nad osobami niesamodzielnymi, zarządzania projektami z udziałem osób z niepełnosprawnościami, przetwarzania danych wrażliwych. 

W grudniu 2018 r. cykl edukacyjny podsumuje Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Białymstoku, podczas którego zostanie zainicjowana dyskusja na temat kondycji i rozwiązań na rzecz podnoszenia skuteczności wsparcia osoby z niepełnosprawnościami w Mieście. 
Projekt jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.