II Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami już wkrótce

Zapraszamy na II SUWALSKI KONWENT OSÓB Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI „NIEZALEŻNI I AKTYWNI OBYWATELE I OBYWATELKI”
Kiedy? Suwałki, 11 października 2019 r.
Gdzie? Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa “Bajka”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 16-402 Suwałki
ORGANIZATORZY: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

PROGRAM
12:00 – 12:30 Rejestracja gości
12:30 – 12:40 Otwarcie II Suwalskiego Konwentu Osób z Niepełnoprawnościami
12:40 – 13:10 Niezależne życie osób z niepełnoprawnościami w społecznościach lokalnych
Co i jak możemy robić, aby wspierać osoby niesamodzielne i wykorzystywać ich potencjał w lokalnych społecznościach? Doświadczenia ekspertów i środowiska osób z niepełnosprawnościami
13:10 – 14:00 W jaki sposób zapewnić niezależność osób z niepełnoprawnościami w życiu społecznym? praca warsztatowa
14:00 – 14:10 Przerwa kawowa
14:10 – 14:40 Prezentacja wyników pracy warsztatowej
14:40 – 15:00 Dyskusja na tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu
15:00 Zamknięcie Konwentu i pamiątkowe zdjęcie
Lunch

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza Polskiego Języka Migowego.
Zgłoszenia udziału: 514 233 065 podlaskisejmikon@gmail.com do dnia 9 października 2019 r.

Subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami w województwie podlaskim są organizowane w ramach projektu „Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2019 w województwie podlaskim” jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.


Opublikowano

w

przez

Tagi: