Korzyści z członkostwa

Dokonuj znaczącej zmiany

Połącz siły z innymi zorientowanymi na zmianę organizacjami, aby poprawić sytuację środowiska osób z niepełnosprawnościami – z wizją, intencją i planem.

Twórz silne połączenia

Dołącz do naszej wpływowej sieci, aby współpracować nad nowymi inicjatywami i osiągać wspólne cele. Nasze spotkania networkingowe stają się okazją do wymiany doświadczeń liderów i praktyków oraz tworzenia nowych ekscytujących partnerstw.

Znajdź inspirację i nowe kierunki działań

W zaufanej przestrzeni dziel się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami z innymi organizacjami. Wspólnie wypracujmy rozwiązania dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskaj dostęp do wiedzy i ludzi

Zapoznaj się z naszym Statutem i sprawozdaniami oraz z dotychczasowymi działaniami, aby dowiedzieć się, jakie usługi oferujemy w formie projektów w zakresie wzajemnego uczenia się i wymiany, zaangażowania w politykę, sieci, wiedzy i wielu innych oraz w jaki sposób możesz się zaangażować.
Sejmik zapewnia swoim członkom dostęp do bogatej wiedzy na temat “trzeciego sektora” oraz do długoterminowych relacji z podmiotami zewnętrznymi. Opierając się na dialogu z decydentami, pomagamy naszym członkom współpracować z otoczeniem. Współpracujemy z wieloma podmiotami i mobilizujemy do wspólnych projektów, które dotyczą największych wyzwań związanych z niepełnosprawnością.

Zwiększ rozpoznawalność swojej organizacji

Pozwól nam zwiększyć zasięg i wpływ Twojej pracy. Promujemy działania naszych organizacji członkowskich zarówno w Internecie, za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, jak i poprzez ożywioną współpracę.

Wzmocnij swój głos w ważnych kwestiach

Wspólnie możemy działać z kluczowymi decydentami społecznymi i politycznymi, aby wzmocnić nasz głos i stanowiska na temat najważniejszych problemów w regionie, w Polsce, w Europie i na świecie.