Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Sejmiku mogą być organizacje statutowo zajmujące się problematyką osób z niepełnosprawnościami, działające w województwie podlaskim.

Aby do nas dołączyć, wystarczy wypełnić deklarację członkowską (PDF) i przesłać ją do Zarządu Sejmiku na adres kontakt@podlaskisejmikon.pl

Roczna składka członkowska w 2021 r. wynosi 100 zł. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy 09 1600 1462 1883 9804 0000 0001.

Jeśli nie spełniasz warunków koniecznych dla zostania członkiem zwyczajnym, zapraszamy do współpracy w innych formach. Zostań członkiem honorowym Sejmiku (którym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla środowiska osób niepełnosprawnych) lub członkiem wspierającym Sejmiku (którym mogą być organizacje i grupy nieformalne prowadzące działalność społeczną, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne wyrażające wolę uczestnictwa w pracach Sejmiku lub wspierania materialnego Sejmiku).

Sprawdź korzyści płynące z członkostwa w Sejmiku