Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

dr Anna Drabarz, Prezeska Zarządu

Prawniczka, rzeczniczka równości i przestrzegania praw człowieka w różnorodnych środowiskach i sektorach, naukowiec, przedsiębiorczyni. W latach 2010-2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.; 2014-2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Od 2015 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016.

Halina Sobolewska Wildner, Wiceprezeska Zarządu – Sekretarz

Założycielka i prezes stowarzyszenia Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie od 2008 r.Inicjatorka i współzałożycielka Podlaskiego Sejmiku Organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W przeszłości sportsmenka uprawiająca lekkoatletykę: od 1977 r należała do Kadry Narodowej reprezentując Polskę na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich, skąd zawsze wracała z medalami. Za osiągnięcia sportowe wyróżniona dwukrotnie odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz brązowym, srebrnym i złotym medalem “Za wybitne osiągnięcia sportowe”.

Rafał Gawkowski, Wiceprezes

Magister Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego. Od 12 lat pracuje w środowisku osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcją wzroku i osób głuchoniewidomych. Od 6 lat Wiceprezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych. Członek Miejskiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych w Białymstoku. Założyciel i aktor Teatru T3.

Magdalena Bobrowska, Członkini Zarządu – Skarbnik

Całe życie zawodowe związana z białostockimi organizacjami pozarządowymi. Od przeszło 12 lat kreuje i prowadzi projekty z zakresu edukacji nieformalnej (dzieci, młodzieży i dorosłych), aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych. Od 2011 r. dyrektor białostockiego Oddziału Fundacji Aktywizacja, w ramach którego kieruje zespołem specjalistów pracującym na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z terenu Polski północno-wschodniej. Z wykształcenia prawnik.

Elżbieta Żukowska-Bubienko

Mgr. pedagogiki resocjalizacyjnej, instruktor teatralny, sportowy, walki z uzależnieniami, coach, doradca zawodowy, specjalista zarządzania JPS. Misjonarz Kościoła Chrześcijan Baptystów, zajmuje się misją wśród osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezes Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku. Dyrektor CIS „Żelazna” . Kierownik Schroniska dla osób bezdomnych . Koordynator Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi. Prezes Przedsiębiorstwa Społecznego „Okienko”. Wykładowca w Instytucie Poradnictwa Biblijnego w WBST w Warszawie. 2013-2021 roku członek zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku (odpowiedzialna za ekonomię społeczną).

Komisja Rewizyjna

Danuta Oksztulska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Matka trzech dorosłych synów, najmłodszy syn jest jedynym autystą niemówiącym w Polsce, który został doktorem nauk prawnych. Od 2012 roku Członek Zarządu Fundacji „Oswoić Świat”.  Od wielu lat pomaga osobom autystycznym a zarazem we współpracy z innymi zainteresowanymi stara się budować system pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Barbara Antonowicz, Członek Komisji Rewizyjnej

Krystyna Korolczuk, Członek Komisji Rewizyjnej

Rada Młodych

Szymon Andrejczuk – Przewodniczący Rady Młodych

Student Akademii Leona Koźmińskiego pasjonat sportów oraz inżynierii dźwięku. Urodzony z niepełnosprawnością, porusza się za pomocą wózka od kilku lat. Obecnie pracuje nad rozwojem usprawnień w zakresie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Na co dzień pokazuje, że można być silnym, dbającym o zdrowie oraz czerpiącym jak najwięcej przyjemności z życia człowiekiem.

Maciej Oksztulski, Członek Rady Młodych

Niemówiąca osoba w spektrum autyzmu, doktor prawa, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Białymstoku, stypendysta Narodowego Centrum Nauki, analityk danych w projekcie Europe Direct Podlaskie (przygotowuje skróty orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stronę internetową), wolontariusz Fundacji „Oswoić Świat”’ w Białymstoku. Autor ok. 10 artykułów naukowych dotyczących autyzmu. W badaniach naukowych jest badaczem jak i osobą badaną. Chce podzielić się własnymi doświadczeniami jak i skorzystać z Państwa doświadczeń jako członek Rady Młodych.

Marcin Leśniak – Członek Rady Młodych

Magister Socjologii, ukończył studia licencjackie z Zarządzania Przedsiębiorstwem. Wszechstronnie udzielający się w wolontariatach, między innymi aktywny działacz w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Urodzony z niepełnosprawnością pasjonat żeglarstwa, panelista wielu wydarzeń dotyczących osób z niepełnosprawnością. Samorealizację oraz rozwój stawia na pierwszym miejscu. 

Hubert Jankowski – Członek Rady Młodych

Student III roku Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest autorem strony na Facebook „Oczami Niewidomego”, gdzie tworzy teksty opowiadając o swojej niepełnosprawności, tym samym wspierając osoby doświadczające podobnej niepełnosprawności. Uwielbia pisać różnego rodzaju teksty oraz pasjonuje się literaturą.