Bez kategorii
Zaczynamy sezon Konwentów

Zaczynamy sezon Konwentów

Tej jesieni ponownie planujemy spotkania w ramach subregionalnych Konwentów Osób z Niepełnosprawnościami w województwie podlaskim. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe i sojuszników i sojuszniczki środowiska do dyskusji podczas trzech Konwentów we wrześniu i październiku 2019 r.: Siemiatycze, Suwałki i Łomża.

Konwenty subregionalne będą okazją do spotkania, wymiany poglądów, prezentacji pozytywnych przykładów z lokalnego środowiska oraz wypracowywania wspólnych postulatów. Podstawę dla dyskusji i tworzenia rozwiązań podczas konwentów stanowi Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a postulaty i rekomendacje zostaną przekazane organizatorom Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie oraz lokalnym władzom samorządowym i Zarządowi Województwa Podlaskiego.


Tegoroczny Kongres odbędzie się w 10 października w Warszawie pod hasłem „Aktywni Obywatele i Obywatelki” i w dyskusjach zostaną przedstawione doświadczenia lokalne.


Wszystkie wydarzenia będą dostosowane do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W trakcie Konwentów jego uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia asystent osobistego, a dla osób Głuchych zapewnione zostanie tłumaczenie w PJM.


Śledźcie naszą stronę – szczegóły już wkrótce!