Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Organizowane w regionach doroczne konwenty osób z niepełnosprawnościami są przygotowaniem dla ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami http://konwencja.org.

Są to spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami poświęcone diagnozie bieżącej sytuacji, podnoszeniu świadomości w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, wymianie spostrzeżeń, informacji i rekomendacji. Te otwarte fora dla wyrażania potrzeb, problemów i oczekiwań środowiska stały się już stałym punktem w kalendarzu wydarzeń naszego regionu. 
W 2017 r. prawie 40 osób uczestniczyło w II Podlaskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami. Organizatorami Konwentu byli: Fundacja Aktywizacja, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja”.