Własnym Głosem

Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2018 w województwie podlaskim.

Czas realizacji: 01.08.2018 – 30.11.2018

Zadanie jest realizacją idei rzecznictwa środowiskowego (self-advocacy) w obszarze realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. W zakres działań wchodzi przygotowanie i organizacja trzech subregionalnych Konwentów Osób z Niepełnosprawnościami w województwie podlaskim w Łomży, w Suwałkach i w Bielsku Podlaskim we wrześniu i październiku 2018 r. 

Ich organizacja pozwoli na sformułowanie postulatów i rekomendacji na rzecz pełniejszej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem głosów ich podmiotów. Wyniki dyskusji zostaną przekazane organizatorom Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie oraz lokalnym władzom samorządowym i Zarządowi Województwa Podlaskiego, a także opublikowane online. 

Projekt jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.