Aktualnie realizowane projekty przez PFRON Oddział Podlaski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem działalności PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbałość o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych, mających na celu likwidację barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnościami napotykają w obszarze społecznym i zawodowym są m.in.

„Aktywny samorząd”

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:
• zakupu sprzętu elektronicznego,
• oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy,
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
• zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).
Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Na grafice znajdują się napisy: Złóż wniosek online. SOW.PFRON.ORG.PL

Korzyści wynikające z korzystania z SOW:
• uzyskanie wsparcia bez wychodzenia z domu – szczególnie ważne dla osób o z trudnościami w poruszaniu się,
• brak kosztów (np. przejazdów, przesyłek),
• oszczędność czasu,
• możliwość ciągłego śledzenia postępów w sprawie.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP . Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Posiadając Profil Zaufany mogą Państwo korzystać z SOW oraz innych usług on – line na wielu portalach urzędowych. Uwaga! Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.

Kontakt:
„Aktywny Samorząd” i SOW:
Tel: (85) 733 87 00, (85) 733 87 18
Infolinia SOW: 800 889 777

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, kliknij tutaj.

,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykujemy go wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
• z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
• mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
• mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
• od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

To ważne ! Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane!

Jak przebiega udział w projekcie ?
w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym ( 4 – 5 mies .) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach :
zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
•medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdfutm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR0Wny3D_GSpWfynQfARyz1bUcT7Lq_jYHKyx5xIdfvDv38ZSlWTXLmrcEk

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i prześlij dokumenty zgłoszeniowe na adres:
PFRON Oddział Podlaski
Ul. Fabryczna 2. 15 – 483 Białystok
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”


Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, kliknij tutaj.

Informacji udziela:
Ewa Baszko
tel. ( 85) 7 33 87 11,
e – mail: ebaszko@pfron.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/
Instagram: https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.
Opublikowano

w

przez

Tagi: