Lokalne Konwenty za nami

W ostatnim czasie nasza organizacja zaangażowana była w organizację lokalnych Konwentów, które odbyły się kolejno 11.09.2018 r. w Suwałkach, 25.09.2018 r. w Bielsku Podlaskim i 26.09.2018 r. w Łomży.

Spotkania cieszyły się zainteresowaniem większym niż zakładane (w konwentach wzięło udział w sumie 97 osób). Konwenty miały charakter konsultacyjny i zostały poświęcone doświadczeniom osób z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji ich praw. Organizacja konwentów poza stolicą województwa pozwoliła przedstawicielom środowisk spoza Białegostoku (który stanowi zazwyczaj centrum wydarzeń) na przedstawienie specyfiki i kontekstu swojego funkcjonowania. Uczestniczyli w nich przede wszystkim: osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, pracownicy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji wspierających środowisko osób z niepełnosprawnościami. Podczas wszystkich konwentów wielokrotnie podkreślano, że brak jest podobnych spotkań środowiska oraz istnieje potrzeba kontynuowania dyskusji oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy współpracy różnych podmiotów.

Z zapisu dyskusji przeprowadzonych podczas konwentów zostały sporządzone 3 raporty z postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz z rekomendacjami zmian. W październiku 2018 ostały one przekazane organizatorom Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie oraz przedstawione lokalnym władzom samorządowym. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2018 w województwie podlaskim” i współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Opublikowano

w

przez

Tagi: