Bez kategorii
Konkurs „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem 2022”

Konkurs „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem 2022”

Inicjatywa Społeczna Roku 2022

Serdecznie zapraszamy organizacje/instytucje do udziału w konkursie „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem”, który ma na celu promowanie działań w sposób najpełniejszy realizujących postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone działania zrealizowane przez instytucje i organy publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne na terenie województwa podlaskiego w okresie od 25 października 2012 roku do dnia ogłoszenia Konkursu. Zgłoszone działania mają wyróżniać się wysokim poziomem zrozumienia i realizacji zasad i praw osób z niepełnosprawnościami z poszanowaniem ich godności, autonomii i prawa do niezależnego życia.

Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce 27 października 2022 roku podczas 7. Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami (szczegóły wydarzenia: link) oraz na stronie internetowej podlaskisejmikon.pl i profilu Facebook Sejmiku.

Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu w 2022 roku można nadsyłać do 26 października 2022 roku do godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres: kontakt@podlaskisejmikon.pl.

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!