Aktualnie realizowane projekty przez PFRON Oddział Podlaski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem działalności PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbałość o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych, mających na celu likwidację barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnościami napotykają w obszarze społecznym i […]

Pomoc uchodźcom z Ukrainy ze szczególnymi potrzebami

Z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy codziennie kierują się do Polski dziesiątki tysięcy uchodźczyń i uchodźców. Z myślą o ich szczególnych potrzebach Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) publikuje tabelę: https://docs.google.com/…/138S99EpmqJSR4R…/edit…do której każda organizacja pozarządowa z całej Polski, instytucja, firma, grupa inicjatywna, a także osoba prywatna może wpisywać rodzaj wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić. Wśród najpilniejszych potrzeb są m.in.: nocleg […]