Bez kategorii
I Bielski Konwent OzN

I Bielski Konwent OzN

W dniu 25 września 2018 r. odbył się I Bielski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami.

Tematem przewodnim była realizacja prawa do odpowiedniego poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Dyskutowano przede wszystkim o szansach osób z niepełnosprawnością na satysfakcjonujące życie oraz o rodzajach wsparcia jakich potrzebują w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. W debacie wzięli udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe z Bielska Podlaskiego i okolic.

Organizatorami wydarzenia były Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim.Konwent gościła Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Projekt Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2018 w województwie podlaskim jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.