W Siemiatyczach o aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami

Pierwszy Konwent subregionalny już za nami. Spotkaliśmy się 20 września w Siemiatyczach. Współrganizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim.

W spotkaniu wzięli udział m.in. osoby dotknięte problemem niepełnosprawności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także liczna reprezentacja jednostek organizacyjnych Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Siemiatycze z Burmistrzem Piotrem Siniakowiczem na czele. W czasie wydarzenia dokonano szczegółowej analizy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Zwrócono uwagę na wnioski płynące z raportu z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rozmawiano o tym, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły żyć niezależnie i bez barier. Podkreślono również fakt, iż zjawisko niepełnosprawności ostatecznie dotyka niemal każdego, w momencie osiągnięcia pewnego wieku. Ważnym punktem w programie była rozmowa z p. Janiną Ochojską, europosłanką, działaczką społeczną, założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej.


Wydarzenie zakończyło omówienie wniosków wynikających z prac warsztatowych. Zebrani zgodnie podkreślili, że, pomimo likwidacji części barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w temacie dostępności.


Subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami w województwie podlaskim są organizowane w ramach projektu „Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2019 w województwie podlaskim” jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.


Opublikowano

w

przez

Tagi: