Zgromadzenie Walne Wyborcze

5 grudnia 2022r. odbyło się Zgromadzenie Walne wyborcze.

Podczas spotkania podsumowaliśmy wraz z naszymi organizacjami członkowskimi działalność Sejmiku w latach 2019-2022 oraz wspólnie wyznaczyliśmy kierunek działania na najbliższy czas. Bardzo nam miło, że sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie – to daje dużą motywację do tego, by dalej działać!

Po jednomyślnym udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi, wybrano na kolejną kadencję nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Aktualny skład Zarządu:

-Anna Drabarz – prezeska,

-Halina Sobolewska-Wildner – wiceprezeska/sekretarz,

-Rafał Gawkowski – wiceprezes,

-Magdalena Bobrowska – skarbnik,

-Elżbieta Żukowska-Bubienko.

w Komisji Rewizyjnej „nowa siła”:

-Danuta Oksztulska- przewodnicząca,

-Barbara Antonowicz

-Krystyna Korolczuk

Gratulujemy wybranym i życzymy pomyślnej oraz owocnej pracy!

Dziękujemy również wszystkim obecnym reprezentantom i reprezentantkom organizacji członkowskich.


Opublikowano

w

przez

Tagi: