Główne obszary naszej aktywności

Sejmik tworzy otwartą i przyjazną przestrzeń do uczenia się, wymiany praktyk i współtworzenia rozwiązań na rzecz poprawy efektywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Komunikujemy

Działania Sejmiku koncentrują się na dostarczeniu pól i platform współpracy organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wspieramy

Dostarczamy narzędzi wsparcia organizacjom pracującym w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

Kształcimy

W codziennej pracy dostarczamy różnorodnych form wsparcia w zakresie dostarczenia wiedzy niezbędnej w codziennej pracy organizacji

Aktualności

Co w trawie piszczy?

Pomoc uchodźcom z Ukrainy ze szczególnymi potrzebami

Z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy codziennie kierują się do Polski dziesiątki tysięcy uchodźczyń i uchodźców. Z myślą o ich szczególnych potrzebach Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) publikuje tabelę: https://docs.google.com/…/138S99EpmqJSR4R…/edit…do której każda organizacja pozarządowa z Czytaj dalej…