Główne obszary naszej aktywności

Sejmik tworzy otwartą i przyjazną przestrzeń do uczenia się, wymiany praktyk i współtworzenia rozwiązań na rzecz poprawy efektywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Komunikujemy

Działania Sejmiku koncentrują się na dostarczeniu pól i platform współpracy organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wspieramy

Dostarczamy narzędzi wsparcia organizacjom pracującym w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

Kształcimy

W codziennej pracy dostarczamy różnorodnych form wsparcia w zakresie dostarczenia wiedzy niezbędnej w codziennej pracy organizacji

Aktualności

Co w trawie piszczy?

Konkurs „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem 2022”

Serdecznie zapraszamy organizacje/instytucje do udziału w konkursie „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem”, który ma na celu promowanie działań w sposób najpełniejszy realizujących postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone działania Czytaj dalej…