Główne obszary naszej aktywności

Sejmik tworzy otwartą i przyjazną przestrzeń do uczenia się, wymiany praktyk i współtworzenia rozwiązań na rzecz poprawy efektywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Komunikujemy

Działania Sejmiku koncentrują się na dostarczeniu pól i platform współpracy organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wspieramy

Dostarczamy narzędzi wsparcia organizacjom pracującym w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

Kształcimy

W codziennej pracy dostarczamy różnorodnych form wsparcia w zakresie dostarczenia wiedzy niezbędnej w codziennej pracy organizacji

Aktualności

Co w trawie piszczy?

Białostockie Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami ma zaszczyt zaprosić na Białostockie Forum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami poświęcone wymianie doświadczeń samorządu, białostockiego III sektora i podmiotów wspierających środowisko osób z niepełnosprawnościami. Forum odbędzie się 25 listopada 2019 Więcej…