Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

dr Anna Drabarz, Prezeska Zarządu

Prawniczka, rzeczniczka równości i przestrzegania praw człowieka w różnorodnych środowiskach i sektorach, naukowiec, przedsiębiorczyni. W latach 2010-2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.; 2014-2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Od 2015 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016.

Halina Sobolewska Wildner, Wiceprezeska Zarządu – Sekretarz

Założycielka i prezes stowarzyszenia Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie od 2008 r.Inicjatorka i współzałożycielka Podlaskiego Sejmiku Organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W przeszłości sportsmenka uprawiająca lekkoatletykę: od 1977 r należała do Kadry Narodowej reprezentując Polskę na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich, skąd zawsze wracała z medalami. Za osiągnięcia sportowe wyróżniona dwukrotnie odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz brązowym, srebrnym i złotym medalem “Za wybitne osiągnięcia sportowe”.

Rafał Gawkowski, Wiceprezes

Magister Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego. Od 12 lat pracuje w środowisku osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcją wzroku i osób głuchoniewidomych. Od 6 lat Wiceprezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych. Członek Miejskiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych w Białymstoku. Założyciel i aktor Teatru T3.

Magdalena Bobrowska, Członkini Zarządu – Skarbnik

Całe życie zawodowe związana z białostockimi organizacjami pozarządowymi. Od przeszło 12 lat kreuje i prowadzi projekty z zakresu edukacji nieformalnej (dzieci, młodzieży i dorosłych), aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych. Od 2011 r. dyrektor białostockiego Oddziału Fundacji Aktywizacja, w ramach którego kieruje zespołem specjalistów pracującym na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z terenu Polski północno-wschodniej. Z wykształcenia prawnik.

Komisja Rewizyjna